In een vuilnisbak bij winkelcentrum Makado in Purmerend zijn politie-mappen vol vertrouwelijke informatie aangetroffen. De multomappen zaten vol met foto’s van plaatsen delict, processen-verbaal met naw-gegevens, gespreksnotities, evaluatieverslagen en een zelfreflectie verslag en blijken van een agent in opleiding uit Hoorn te zijn.

Het vertrouwelijke studiemateriaal is weer overgedragen aan de politie in Purmerend.

Alles bij de bron; Telegraaf