45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Gemeentelijke vingerafdrukopname-apparaten worden vervangen

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is bezig met de voorbereidingen om het Mobiele Vingerafdrukopname Apparaat (MVA) bij gemeenten te vervangen. Gemeenten zijn daarvan onlangs op de hoogte gebracht.  

De MVA houdt volgens de RvIG zoveel mogelijk rekening met de gebruikerservaringen van gemeenten. Er is op basis van hun bevindingen gekozen voor een handzame, kleine lichte laptop. Behalve de hardware is er ook het uiterlijk en gebruik van de software aangepast. De laptop heeft een 1-vingerafdrukscanner, een draadloze muis en moderne software in zowel uiterlijk als gebruik. De nieuwe apparaten worden in de laatste drie maanden van 2017 uitgerold. De Rijksdienst gaat hierover afspraken plannen met gemeenten.

Bron; BinnLandsBestuur