45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Kale vingerafdruk faalt na hack dus niet per se veiliger als een wachtwoord

Betalen met je vingerafdruk heeft de toekomst. Het is eenvoudiger dan de wachtwoorden en codegeneratoren die de banken nu gebruiken voor internetbankieren. De vraag is echter hoe veilig het is om je vingerafdruk aan een bank, de overheid of een e-mailprovider te geven.

Een vingerafdruk is niet per se een veiliger wachtwoord dan een regeltje tekst. Ongeveer een op de tienduizend keer levert een vingerscan een vals positief resultaat op en kan iemand anders dus bij jouw gegevens. Dat is precies dezelfde kans als bij een pincode, waarvan er tienduizend verschillende bestaan. Toch heeft de vingerafdruk voordelen: je draagt hem altijd met je mee, en het gebruik ervan voorkomt dat mensen simpele wachtwoorden kiezen of hun wachtwoorden gaan herhalen.

 ‘Als een database met veel persoonlijke gegevens, waaronder vingerafdrukken, wordt gehackt en de informatie komt op straat te liggen, is er wel een probleem’, zegt dr.ir. Raymond Veldhuis, hoogleraar Biometric Pattern Recognition aan de Universiteit Twente. Als je je vingerafdruk voor meerdere dingen gebruikt, kunnen criminelen na de hack op al die plaatsen inbreken. Uniek nadeel van de vingerafdruk ten opzichte van het wachtwoord is dat je vingerafdruk niet makkelijk is te veranderen. ‘Je kunt een andere vinger gebruiken, maar dat houdt ook op. Bij iris- of spraakherkenning is dat probleem nog groter’, geeft Veldhuis aan. Het betekent dat een hack een groter probleem vormt dan nu....

....Voor het probleem van de onvervangbare vingerafdruk, die je kwijt bent als een bankdatabase gehackt wordt, moet snel een oplossing worden gevonden. Als die er eenmaal is, zijn we misschien eindelijk verlost van het onthouden van de eindeloze wachtwoordenbrij; dan volstaat de vingerafdruk, die onmogelijk is te vergeten.

Alles bij de bron; deIngenieur