Inwoners van de IJmond die bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied melding maakten van overlast van Tata Steel, lopen kans dat hun persoonsgegevens op straat liggen. Het meldpunt is onderdeel geweest van een datalek.

Op 29 maart ontving de OD NZKG een e-mail van een ethische hacker, die aangaf dat hij gegevens kon inzien van de personen die een overlastmelding hebben gedaan via de meldingentool en het Meldpunt overlast Tata Steel. Hierbij ging het om voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en de coördinaten van de melding van gebruikers.

Samen met de leverancier van de applicaties is onderzoek gedaan naar de kwestie. De kwetsbaarheid is inmiddels verholpen. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle personen die een overlastmelding hebben gedaan via de genoemde tools zijn per mail geïnformeerd.

Alles bij de bron; IJmuiderCourant