45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Nederlandse Piratenpartij begaat stommiteit met beveiliging data

De Nederlandse Piratenpartij, heeft een simpele fout gemaakt, waardoor gegevens van leden ongewild verspreid zijn. Het partijbestuur heeft een brief gestuurd naar de leden. Daarin staat onder meer dat vlak voor de ingebruikname van het nieuwe mailingsysteem een fout is gemaakt bij het handmatig versturen van een mail aan een grote groep piraten.

"Er zijn flink wat e-mailadressen in het voor iedereen zichtbare 'To'-veld opgenomen, waardoor die e-mailadressen nu bij veel mensen bekend zijn", schrijft het bestuur onder meer.

Alles bij de bron; hln