45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Tienduizenden mailadressen Zeelandnet gestolen

Hackers hebben in juni ingebroken op de internetpagina www.zeelandnet.nl en 74.000 e-mailadressen gestolen. Dat heeft de Zeeuwse internetaanbieder vandaag bekendgemaakt. Omdat bij de inbraak indertijd geen vertrouwelijke gegevens zijn bemachtigd, heeft Zeelandnet eerst aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen en zijn de klanten pas later geïnformeerd. 

In de brief aan de klanten wordt benadrukt dat de daders zich geen toegang hebben verschaft tot persoonlijke gegevens en dat ze de bewuste e-mailadressen op geen enkele manier kunnen koppelen aan wachtwoord, naam of adres.

Alles bij de bron; automgids