45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Lek maakte aanvragen kinderopvang toegankelijk

Door een lek in de website van een kinderopvangorganisatie Berend Botje,een relatief grote organisatie met 1200 gastouders, 13 peuterspeelzalen, 11 kinderdagverblijven en 23 locaties voor buitenschoolse opvang, in Noord-Holland zijn zeer persoonlijke gegevens van aanvragers toegankelijk geweest. Inmiddels is het lek gedicht. 

Door het lek zijn de gegevens van meer dan 2000 aanvragen via de website toegankelijk geweest. Daarbij gaat het om persoonsgegevens van de ouders, zoals salaris en gezinsinkomen, inkomensbelasting, kindertoeslagen, werksituatie, gezinssituatie, adresgegevens, telefoonnummers, burgerservicenummers, bankrekeningnummers en algemene gegevens over het kind.

In sommige gevallen blijkt de informatie van zeer persoonlijke aard. “Op dit moment zijn we nog gehuwd. Maar situatie is onzeker. Scheiding zal waarschijnlijk volgen. Vader woont op ander adres”, schrijft een moeder om deze informatie aan te vullen over de werksituatie.

Na ontdekking is het lek aangemeld bij de kinderopvangorganisatie, die het lek zegt te hebben gedicht. De organisatie heeft besloten om de gegevens niet langer op de webserver op te slaan, maar iedere aanvraag door te mailen naar de administratie.

Alles bij de bron; nu