45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Trombosedienst blundert met e-mailadressen

Door een fout van zorgnetwerk Portavita hebben bijna duizend patiënten van de trombosedienst Bernhoven per ongeluk inzage gekregen in elkaars e-mailadressen. Het gaat om patiënten van de diensten Oss en Veghel.

Er staan geen medische gegevens of andere persoonlijke informatie in de mails.

Zowel trombosedienst Bernhoven als Portavita betreuren de fout. Laatstgenoemde verstuurde direct na ontdekking van de vergissing een excuusbericht aan de ontvangers van de e-mail.

Alles bij de bron; BrabantsDagblad