Het gevecht rond encryptie en surveillance is nog lang niet voorbij, aldus Meredith Whittaker, president van chatapp Signal. Ze noemt surveillance op internet een "ziekte" en stelt dat encryptie "zeer bedreigend is voor het type macht dat zichzelf vormt via deze informatie-asymmetrie".

Whittaker verwacht dan ook dat de strijd rond het verzwakken of ondermijnen van versleuteling en grootschalige surveillance van internetgebruikers nog lange tijd zal duren.

"Ik denk niet dat de argumenten te goeder trouw zijn. Er zit hier een diepere spanning, omdat in de twintig jaar dat deze metastatische techindustrie zich heeft ontwikkeld, we hebben gezien dat elk deel van ons leven onderdeel van massasurveillance is geworden, uitgevoerd door een handvol bedrijven dat samenwerkt met de Amerikaanse overheid en andere 'Five Eyes' diensten om meer surveillancegegevens over ons te verzamelen dan ooit beschikbaar is geweest voor enige entiteit in de menselijke geschiedenis."

De president van Signal haalt ook uit naar personen die claimen dat encryptie moet worden doorbroken om kinderen te beschermen. "Als we echt om het helpen van kinderen zouden geven, waarom zijn Britse scholen dan in verval? Waarom krijgen sociale diensten dan maar zeven procent van het budget dat was voorgesteld om de instanties te versterken die aan de frontlinie van het stoppen van misbruik staan?"

Alles bij de bron; Security