45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Kroes zorgt voor gegevensbescherming in de Cloud

Op initiatief van Eurocommissaris Neelie Kroes heeft de Amerikaanse overheid opdracht gegeven een reglement te maken om de privacy en gegevensbescherming in de cloud te waarborgen. Het US Institute of Standards and Technology zal dit voor zijn rekening nemen.

Het juridisch raamwerk rond gegevensbescherming en privacy vind Kroes erg belangrijk. Ook technische en commerciële afspraken rond beveiliging zou een punt van aandacht zijn. Verder zou een technische standaard voor bestandsformaten en API's moeten worden geïntegreerd, aldus Kroes. 
Een eerste ontwerp van het Cloud-computing reglement (PDF) is inmiddels gepubliceerd.

Lees alles bij de bron; techzine