Duitsland en Brazilië maken werk van een VN-resolutie waarin het recht op privacy ook wordt uitgebreid naar het internet. Het initiatief komt niet toevallig van twee landen die onlangs ontdekten dat ze bespioneerd werden door de VS. In de resolutie, die zal worden voorgelegd aan het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties, worden de Verenigde Staten evenwel niet expliciet vermeld.

De bedoeling van Duitsland en Brazilië is om het recht op privacy, dat vermeld staat in het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), uit te breiden naar het internet. Brazilië en Duitsland willen concreet dat in artikel 17 van dat verdrag een verwijzing naar het internet wordt opgenomen. Dat bewuste artikel stelt dat "niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam".

Alles bij de bron; HLN

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha