Tijdens een internationaal overleg in Uruguay hebben 10 prominente instanties, die allen betrokken zijn bij het inrichten en beheren van de internet-infrastructuur, een gezamenlijke verklaring uitgegeven. De organisaties in kwestie - World Wide Web Consortium (W3C), Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC), Internet Society (ISOC), American Registry for Internet Numbers (ARIN) en ook het Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) zelf - brengen de volgende punten naar voren:

  • een waarschuwing voor fragmentatie van internet langs de lijnen van nationale staten, waarvan sommigen filteren en het surf- en communicatiegedrag van hun burgers monitoren
  • de wenselijkheid van een geleidelijke concentratie van internetbeheertaken in een wereldwijde samenwerking van belangengroepen
  • een oproep tot versnelling van de globalisering van de functies van ICANN en IANA, wat zou moeten leiden tot een 'omgeving' waarin alle belangengroepen, met inbegrip van overheden, op gelijke voet participeren.

De verklaring zal volgens waarnemers nieuw leven blazen in de debatten over de vraag of het niet wenselijk is dat de regulerende autoriteit over internet wordt ondergebracht van een inter-gouvernementeel orgaan, zoals bijvoorbeeld met telefonie wel het geval is (via de International Telecommunication Union, die op zijn beurt weer onder controle van de Verenigde Naties valt.)

Rusland, China en Brazilië pleitten er een jaar geleden nog voor dat ICANN onderdeel van ITU zou worden, maar kregen een jaar geleden met voorstellen in die richting geen voet aan de grond. De tien ondertekenaars van de verklaring van deze week lijken deze bezwaren een jaar geleden te hebben begrepen en sturen aan op een autonome intergouvernementele rol van ICANN.

Alles bij de bron; AutomGids

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha