Bedrijven wachten al sinds 2020 op een wettelijk kader om persoonsgegevens van Europese burgers naar de Verenigde Staten te sturen. Europese privacyregels zijn echter moeilijk verzoenbaar met Amerikaanse wetten. Dus leggen politici nu de laatste hand aan een akkoord dat naar alle waarschijnlijkheid wat later opnieuw vernietigd zal worden.

Lisa De Smet, hoofdadviseur gegevensbescherming bij Cranium, verwacht niet dat het aankomende Privacy Shield een controle van het Hof van Justitie van de EU doorstaat: “Ik verwacht dat het kader opnieuw wordt aangevochten omdat er in essentie weinig is gewijzigd.”...

...Het nieuwe kader belooft de voornaamste struikelblokken uit het vorige Privacy Shield aan te pakken. Zo zouden er strengere criteria komen over welke data precies de oversteek naar Amerikaans grondgebied mag maken en zal deze beter worden afgeschermd tegen inlichtingendiensten. Ook zal er een onafhankelijk controleorgaan worden opgericht voor EU-burgers die zich zorgen maken over hun privacy.

Al zijn de aanpassingen voor critici niets anders dan politiek gegoochel. Max Schrems haalde in een blog al fors uit naar het akkoord. Volgens hem vermomt het voorstel achterpoortjes om surveillance van Europese burgers mogelijk te maken met vage termen. Ook vindt hij het controleorgaan niet meer dan een schijnrechtbank.

“Aangezien het ontwerpbesluit is gebaseerd op het bekende uitvoeringsbesluit, zie ik niet in hoe dit een beroep bij het Hof van Justitie kan overleven”, zegt Max Schrems in een verklaring. “Het lijkt er op dat de Europese Commissie keer op keer dezelfde besluiten neemt, in flagrante strijd met onze grondrechten.”

Alles bij de bron; ITDaily