Het kabinet wil dat er in de EU maatregelen worden getroffen om met encryptie om te gaan, zo blijkt uit een enquête die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag openbaar heeft gemaakt. Deze zomer werd er tijdens een EU-top in Bratislava over encryptie en opsporing gesproken...

...Daarnaast vind het kabinet dat de huidige Nederlandse wetgeving te kort schiet om versleuteld bewijsmateriaal veilig te stellen. Als verklaring wordt gegeven dat het niet mogelijk is om informatie op het apparaat zelf te onderscheppen voordat het wordt versleuteld. Ook is het niet mogelijk om de datastroom aan te passen zodat alleen de veiligheidsmaatregelen worden aangepast zonder iets in de uitgewisselde informatie te veranderen.

Verder wordt gepleit voor een “duidelijk juridisch raamwerk” om digitaal bewijs op een apparaat te onderscheppen voordat het wordt versleuteld en hoe politie toegang tot dat apparaat mag krijgen, bijvoorbeeld van een afstand of alleen fysiek. "Wat de meeste mensen onder hacken verstaan", aldus het antwoord. Het kabinet maakt in de enquête wel melding van het kabinetsstandpunt over encryptie dat ook is toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat er op dit moment geen maatregelen tegen encryptie worden genomen. Afsluitend laat het kabinet in de enquête weten dat het belangrijk is dat politici hun mening geven over de relatie tussen het recht op privacy en de maatregelen die in een democratische samenleving nodig zijn (pdf).

Alles bij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha