Saskia de Man is strategisch adviseur Maatschappelijk Domein in Zaanstad: "Wij wilden in een experiment een instrument ontwikkelen waarmee we inzicht kunnen geven in deze complexe en gevoelige zaken. De hoofdvraag was: hoe kunnen we samen, op basis van gegevens en ervaring, het vóórkomen van huiselijk geweld in beeld brengen en wellicht voorspellen en voorkómen. En: kunnen we daar iets voor ontwikkelen met behulp van innovatief informatiemanagement?"

Zaken als big data en data-analyse zijn allang niet meer alleen weggelegd voor de Googles en Microsofts van deze wereld. In elke organisatie wordt tegenwoordig ontelbaar veel data (= informatie) verzameld. Door data te rangschikken en te analyseren, kun je allerlei verbanden leggen waarop je vervolgens je beleid kunt sturen. De Man: "Wij wilden een monitor Huiselijk Geweld ontwikkelen waarmee we data kunnen genereren waardoor we het vóórkomen van huiselijk geweld kunnen meten, vergelijken en wellicht voorspellen. Vanuit de gemeente hebben wij daartoe de samenwerking gezocht met BigData Company."

"Een belangrijke bron zijn onze eigen Jeugdteams. Zij zijn het ook die uiteindelijk met de monitor gaan werken. Daarnaast hebben we geput uit wetenschappelijke publicaties en hebben we de verhalen van tientallen ervaringsdeskundigen verzameld." Deze indicatoren zijn (in)gevuld met gegevens van binnen en buiten de eigen organisatie, vanuit diverse beleidsmonitors en databestanden van maatschappelijke partners. "Als derde component wilden wij ook nog data van social media daar aan toevoegen, maar dat is vooralsnog niet gelukt. 

"Zelf noemen we het een experiment. Maar wel een heel nuttig experiment. Na een jaar constateren we dat de indicatoren en data 'do make sense'. Maar perfect is het nog niet. Vanwege het eerder genoemde ontbreken van data uit social media, maar ook omdat het lastig is om gebruikelijke data tijdig, juist en volledig te verkrijgen. Dat is uiteindelijk wel nodig om gegevens goed te kunnen combineren, te vergelijken en te analyseren. Pas als dat kan, is de monitor dynamisch en voorspellend en dat is wat we uiteindelijk voor ogen hebben." 

"Toch zijn we blij met wat er tot nu toe is bereikt.Sowieso leidt dit experiment tot een grotere bewustwording rondom het voorkomen van huiselijk geweld bij alle betrokkenen. Ook niet onbelangrijk: door deze pilot weten instanties veel beter van elkaar welke informatie ze elk afzonderlijk hebben en is de samenwerking sterk verbeterd. Dat zijn al met al flinke stappen."

Alles bij de bron; Gemeente [Thnx 4 de attentiemail Jaap]


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha