Donderdagavond 14 april wordt over het wetsontwerp gestemd van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude (en ook Privacy !) Bart Tommelein om sterk afwijkende energiegegevens automatisch door te sturen naar de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. 

De KSZ kruist die data met de gegevens van uitkeringstrekkers. Als er sterk afwijkend verbruik is én de persoon heeft recht op een uitkering of kinderbijslag, dan maakt de KSZ de gegevens over aan de sociaal inspecteurs. Om te bepalen wat extreem hoog of laag energieverbruik is, wordt het gemiddeld verbruik bepaald van 16 verschillende gezinstypes. Bart Tommelein: ‘We houden rekening met het aantal gedomicilieerde personen, of men verwarmt op elektriciteit of gas, of men zonnepanelen heeft,… De gemiddeldes worden elk jaar herberekend en bekendgemaakt op de website van de KSZ.’

We zullen zowel domiciliefraude met werkloosheids- als met ziekte-uitkeringen opsporen. Na het pilootproject zullen we de wet evalueren’, aldus de staatssecretaris.

De maatregel zorgt ervoor dat mensen geen uitkering krijgen waar ze geen recht op hebben. Op termijn wil de staatssecretaris zo de sociale fraude stoppen vóór ze plaatsvindt. ‘We willen vermijden dat we onterecht verkregen uitkeringen moeten terugvorderen. Ik geloof rotsvast in het preventieve effect. Door domiciliefraude aan te pakken, kunnen we onze sociale zekerheid voorbehouden voor de mensen die het nodig hebben, en niet voor fraudeurs.’

Alles bij de bron; TommeleinAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha