Op twitter kreeg ik een reactie op het eerste artikel met daarin de link naar de uitspraak van de rechtbank. Nav die uitspraak gaf de twitteraar ook nog aan waar volgens haar de schoen wrong. Haar inhoudelijke deel van de tweet mocht ik in een artikel verwerken. 

Volgens mij kun je het arrest op verschillende manieren lezen. De winst voor de privacy zit in ieder geval in de uitsluiting van het onrechtmatig verkregen bewijs. Meestal gebeurt dat niet in civiele zaken want de waarheidsvinding wordt toch belangrijker gevonden. In dit geval echter zegt het Hof dat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer toch echt zwaarder weegt en voorgaat op de belangen van de verzekeraar. Zie r.o. 6.20.
In andere uitspraken waarbij op onrechtmatige wijze bewijs wordt verkregen terwijl daardoor de privacy van de wederpartij geschonden, valt die afweging toch anders uit.

NN krijgt in r.o. 6.20 weliswaar een stevige tik op de vingers maar ik zie niet in dat "patiënten niet meer gestalkt zouden kunnen worden". In verzekeringsland is het inzetten van (fraude)opsporing dmv observatie kennelijk niet ongebruikelijk, getuige de GPO (r.o. 6.9). Volgens de GPO zelf moet in ieder geval een redelijk vermoeden van fraude zijn.

En daar knelt de schoen, m.i. voor NN. Op grond van de feiten was er helemaal geen redelijk vermoeden van fraude en mocht er volgens de GPO geen persoonlijk onderzoek worden opgestart. Zie r.o. 6.19.
Dit arrest betekent voor NN enkel dat ze eerder en/of beter zal gaan documenteren dat er sprake is van geval waarvoor ze een persoonlijk onderzoek mag opstarten.

In de uitzending van de Monitor van zondag 10 april ging het ook over de traineer methodes van verzekeraars in letselschade-zaken maar helaas kwam deze zaak niet in de uitzending voor. Wel een zaak die al 18 jaar voortsleepte en een zaak waarin een slachtoffer uiteindelijk schikte met de verzekeraar omdat het allemaal te lang duurde en te belastend werd !!

Hopelijk komt er een vervolguitzending waarin bovenstaande zaak wel in de schijnwerpers gezet wordt.Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha