Foto's van een wintersportvakantie op Facebook brachten de gemeente Bergeijk op het spoor van een stel dat hun kind liet spijbelen om eerder op vakantie te kunnen gaan. Dit luxe schoolverzuim leverde een boete van 400 euro op. De gemeente Bergeijk maakt hiervan melding in het Leerplichtjaarverslag van afgelopen jaar.

Als er leerlingen voor of na een vakantie afwezig zijn, dan moet de school dat melden bij de gemeente. De leerplichtambtenaar registreert het verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) onder schooltijd meenemen op vakantie en waarbij geen sprake is van extra toegekend verlof, wordt altijd proces-verbaal opgemaakt. De boete bedraagt 100 euro per kind per dag.

Alles bij de bron; AD

Update;

Andere ouders klikten bij leerplichtambtenaar

Het is bijna de hoogste vorm van schoolpleinverraad: zien op sociale media dat een andere leerling buiten de vakantie om lekker in een warm en zonnig oord vertoeft en dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Bij ouders van een school in Bergeijk ontstond volgens wethouder Van der Meijden het gevoel dat er met twee maten werd gemeten. Daarom schakelden ze de leerplichtambtenaar in, die op zijn beurt contact zocht met school en de ouders. ,,We hebben hoor en wederhoor gepleegd en de ouders konden niet goed verklaren waarom ze op vakantie waren buiten de reguliere tijden om. 

Alles bij de bron; ADAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha