De Gemeente Enschede stuurt de komende tijd medewerkers langs de deuren om de juistheid van adresgegevens te controleren. 

Volgens de gemeente is het doel om de gegevens in de basisadministratie te verbeteren, maar zeker ook om fraude te voorkomen en terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om fraude met belastingen, toeslagen of uitkeringen. 

Het gaat straks als volgt: de ambtenaar belt aan en laat direct zijn legitimatie zijn. Dat is hij verplicht. Vervolgens volgt een vraaggesprek dat volgens de gemeente 'ongeveer twintig minuten zal duren'. Er kan besloten worden dat er aanvullend huisbezoek nodig is, als er vragen blijven over bijvoorbeeld de volledigheid van de adresinschrijving of het inkomen.

Als u het niet vertrouwt of anderzins geen tijd of zin heeft in het gesprek met de ambtenaar: wegsturen mag. Maar dat kan volgens de gemeente 'wel gevolgen voor u hebben' : ,,Het kan bijvoorbeeld zijn dat het onderzoek naar uw woonsituatie op een andere manier wordt voortgezet, of dat uw uitkering of toeslag wordt opgeschort of beëindigd. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de ambtenaren een speciale machtiging heeft om binnen te treden, ook als u dat niet wilt. Die machtiging moet dan aan u worden getoond."

Het onderzoek van de gemeente Enschede vindt plaats in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit; een samenwerkingsverband van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron; Tubantia [via GeenStijl]


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha