Zorgverzekeraars schenden steeds vaker de privacy van mensen die gebruik maken van de GGZ. Zij kunnen hun gegevens beschermen met een privacyverklaring en deze data wordt dan gecodeerd opgeslagen. De verzekeraar toch kan de zorgverzekeraar dan aan het gedeclareerde tarief zien om welke behandeling het ging. Iedere therapie heeft namelijk een specifiek tarief.

De verzekeraar vraagt ook steeds vaker, na de eerste declaratie, om het behandelplan en de verwijzing van de huisarts, zo verklaart het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Ook psychiaters in instellingen krijgen hiermee te maken. De Stichting KDVP, de koepel van DBC-vrije praktijken voor psychologen en psychiaters, maakt zich sterk voor de privacy van de patiënt. In 2013 spande de stichting een rechtszaak aan tegen het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Het CBP keurde de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars goed, maar de stichting KDVP was het hiermee oneens. De rechtbank van Amsterdam keurde de Gedragscode af omdat het in strijd zou zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De Gedragscode moest aangepast worden, tot op heden is dat nog niet gebeurd en werken de zorgverzekeraars nog steeds met deze gedragscode.

In de uitzending van AVRO Tros Radar behandelde o.a de case van een cliënt die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kon afsluiten omdat informatie over een belandeling bij in de GGZ per ongeluk in zijn medische dossier terecht was gekomen. Meestal zijn patiënten niet op de hoogte dat deze gevoelige informatie wordt gedeeld, stelt AVRO Tros Radar. 

Alles bij de bron; MedicalFacts


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha