De gemeente Tilburg zegt dat het geen bevoegdheid heeft om op deurbelcamera' te handhaven die de openbare weg filmen. Ook ziet de gemeente het niet als taak om burgers voor te lichten over de privacyregels die voor dergelijke camera's gelden. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders laten weten op vragen.

Gemeenteraadslid Molenaar maakt zich zorgen dat de privacy van Tilburgers wordt geschonden en dat onvrede over de aanwezigheid van zo'n deurbel kan zorgen voor verharding onder buurtbewoners.

De gemeente zegt dat er dit jaar al twintig meldingen binnengekomen zijn van mensen die melden dat een particuliere camera de openbare weg filmt. De gemeente stelt dat het geen handhavingsmogelijkheden heeft om dit tegen te gaan.

"De AP is de bevoegd toezichthouder. Wij verwijzen als de melding niet anoniem is door naar de AP. Bij een aantal klachten wordt vanuit de gemeente ook aangegeven dat inwoners zelf of via Buurtbemiddeling het gesprek aan kunnen gaan, een klacht in kunnen dienen bij de AP of zelf kunnen procederen met contactinformatie van het Juridisch Loket bijgevoegd", laat burgemeester Weterings weten.

Molenaar vroeg ook of de gemeente bereid is om bewoners van Tilburg actief te informeren over de voorwaarden en wet- en regelgeving rondom privacy en deurcamera’s. "Wij zien het niet als gemeentelijke taak om onze inwoners hierover te informeren.", antwoordt de burgemeester. 

Alles bij de bron; Security