45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Nummerplaatherkenning. Nuttig of doorgeslagen Big Brother ? [combi art]

De politie gaat op grote schaal kentekens bewaren van camerasystemen langs de weg. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om dat mogelijk te maken. Is dit een nuttig middel is bij de opsporing van criminaliteit of een voorbeeld van Big Brother is watching you ?

Het CDA wil camerabeelden van passerende automobilisten zelfs alweer langer opslaan dan wat minister Opstelten voorstelt. "Het hoeft niet zo lang als in het Verenigd Koninkrijk, waar de beelden jarenlang worden bewaard. Maar als het nut heeft de beelden langer op te slaan, dan moeten we dat overwegen", aldus Kamerlid Sander de Rouwe. Ook pleit hij voor inzet van het systeem om automobilisten die eerder met teveel alcohol achter het stuur zijn gekropen, extra te controleren.

Het ANPR-systeem (Automatic Number Plate Recognition), een fijnmazige net van camera's langs de Nederlandse wegen, wordt binnenkort gebruikt om kentekens van passerende auto's op te slaan voor de periode van vier weken. Dit om de pakkans van criminelen te vergroten. Alle passerende auto's worden in een grote database opgeslagen. Na vragen vanuit de Tweede Kamer over het gebruik van het systeem om ook eventuele getuigen van misdrijven te benaderen, wilde Opstelten dat in eerste instantie niet uitsluiten

"Nee", zei de minister in eerste instantie op vragen in die richting van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA), om daar direct aan toe te voegen "voorlopig niet". Dat antwoord maakte de Kamerleden in de commissie Veiligheid en Justitie een tikje nerveus. "Ik ben beducht voor function creep", zei Recourt, "en het antwoord van de minister stelt mij niet gerust." Opstelten antwoordde: "U ziet mijn aarzeling en ik wil daar toch eens goed naar kijken. Maar ik wordt ingefluisterd (door zijn ambtenaren, red.) dat het antwoord 'nee' moet zijn."

 

In het politieke debat over de opslag van kentekengegevens en de bijbehorende rapporten en adviezen wordt uitgegaan van ongeveer driehonderd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera’s terwijl Webwereld sprak van tienduizenden camera’s. Beide aantallen kloppen niet.

We kunnen met zekerheid zeggen dat er 1625 ANPR-camera’s langs de Nederlandse wegen staan. Maar ze zijn lang niet allemaal geschikt voor opsporing. De politie heeft veel eigen ANPR-camera’s. Het korps Rotterdam-Rijnmond heeft de meeste camera’s: 64 vaste camera’s en 8 mobiele. Het KLPD heeft 36 vaste camera’s en 35 mobiele. 19 korpsen beheren in totaal 78 mobiele camera’s en 5 korpsen hebben in totaal 119 vaste camera’s (op 21 locaties). Tien korpsen gebruiken ANPR-camera’s van anderen.

Amsterdam-Amstelland heeft er nog niet zoveel, maar wil zijn arsenaal flink uitbreiden door ook de milieucamera’s op het politiesysteem aan te sluiten. Dat is tot op heden echter nog niet gelukt wegens technische problemen.

Ook private partijen maken steeds vaker gebruik van ANPR. Tankstations proberen er bijvoorbeeld het wegrijden zonder betalen mee te bestrijden. Maar het is onduidelijk hoeveel tankstations met dit type camera’s zijn uitgerust, daarom zijn deze niet mee in de telling meegenomen.

Alles bij de bronnen; webwereld 1 & 2, Sargasso, NOS, SecManagement