×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 92 niet laden

Verstuurde mail nav Weblog artikel Sophie in 't Veld over het nieuwe SWIFT voorstel.

Mevrouw in 't Veld,

Uw blog lezend over het 'aanstaande' SWIFT verdrag moet me toch wat van het hart.

Ik begrijp heel goed dat politiek veelal leidt tot compromissen en dat dat soms tot een verbetering en soms tot een verslechtering leidt. Dat hoort er nu eenmaal bij in de landelijke maar zeker ook in de Europese politiek.

Wat ik in Uw reactie echter mis is de wens om zo nu en dan pal te blijven staan voor de zaken die U en Uw partij belangrijk vinden zoals het principiële recht van iedere burger op privacy.


U blogt dat het nu bereikte compromis beter is dan het ontwerp-verdrag dat het EP vorige maand naar de prullenbak verwees. U geeft echter ook aan dat de verbetering zeer mager is en niet zeker, U blogt dat het EP goed in de gaten dient te houden dat de toegezegde verbeteringen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Daarnaast blijkt uit Uw tekst dat de termijn waarop de 'verbetering' moet zijn door gevoerd niet vast staat.
U spreekt over het rekbare begrip 'afzienbare termijn'.

Als het gaat om privacy gerelateerde zaken staan de Europese burgers en in het bijzonder de Nederlandse bloot aan 'aanvallen' uit verschillende hoeken, soms komt de beperking uit de eigen regering zoals EPD, EKD, digitale enegiemeters, identificatieplicht en als nieuwste loot aan de boom het voorstel van minister Klink voor een Digitaal Prenataal Dossier.

Soms komt de aanval vanuit Europa met als voorbeeld dit SWIFT verdrag, de schriftelijke verklaring 29 die zoekopdrachten onder de bewaarplicht wil brengen maar ook nog verdergaande initiatieven zoals INDECT voor zeer vergaande observatie data technieken die vervolgens op verschillende manieren onderling te koppelen zijn.

Nederlandse burgers zijn ook nog eens het slachtoffer van een regeringsbeleid dat in dit soort zaken graag voorop loopt en zich als het beste jongetje van de klas wil tonen aan de rest van de wereld.
Zo eiste de EU onder druk van de VS om een paspoort met twee vingerafdrukken maar de Nederlandse regering topte dit op tot 4 vingerafdrukken die in een gecentraliseerde database bewaard dienen te worden.

Juist vanwege dit beleid vind ik het triest om te lezen dat U en Uw mede D'66 EP leden toch maar accoord gaan met dit nieuwe verdrag. Zo geeft U toe aan de druk vanuit nota bene een ander niet Europees land om ongewenste wetgeving door te voeren en zet daarmee de deur open voor een nieuwe nog verdergaande eis in de toekomst, de bewuste 'glijdende schaal'. Juist in deze zaak geeft U in Uw blog al aan dat ook zonder Uw steun het verdrag wel wordt aangenomen dus kunt U net zo goed pal staan voor de beginselen van U en Uw partij. Dat geeft Uw partij in het Nedelandse parlement de mogelijkheid om tegen dit verdrag te stemmen of het spel veel harder te spelen als het verdrag tegen de verwachting in alsnog afgeschoten wordt.

Mevrouw in 't Veld ik ben van mening dat je op principiële zaken vast moet houden aan je principes en ik ben van mening dat dit zo'n zaak is. Het stelt mij dus bijzonder teleur dat U en ik quote hier Uw eigen blogtekst:

" Vaak houden we vast aan een zuivere, principiële lijn. Maar dat is niet altijd effectief, en aan de zijlijn kan je weinig bereiken voor de burgers. Soms kiezen we voor een compromis, omdat het betere kansen biedt om dingen beter te maken. D66 loopt niet weg voor moeilijke keuzes."

de kloof met de burgers en daarmee de kiezers vergroot. De burger heeft volgens mij juist heel sterke behoefte aan politici die staan voor hun zaak. Compromissen waar je niet achter kunt staan moet je niet steunen maar luidkeels verwerpen. Dat maakt een politicus tot een mens waar je je steun aan wilt geven in het stemhokje.

--
Met vriendelijke groet, Rob B.


.: You Live, You Learn :.

 

Mevrouw in 't Veld reageerde heel snel en daarop heb ik haar nog een korte mail gestuurd;

Mevrouw in 't Veld,

hartelijk dank voor Uw zeer snelle en inhoudelijke reactie op mijn mail.

Ik begrijp dat U meerdere invalshoeken heeft om rekening mee te houden
als U voor de keuze staat om steun te geven dan wel die te onthouden.

Ik begrijp uit Uw reactie dat één onderdeel voor U meer dan anderen belangrijk
was in Uw afweging nl het filteren van de gevraagde data. Dat dit filteren in
de EU plaatsvindt is voor U van doorslaggevende betekenis. Onder het filteren
valt naar ik aanneem ook dat de vragende partij voldoende bewijsbaar moet
onderbouwen dat er een gerede verdenking tegen die persoon bestaat binnen
de kaders van de War-on-Terror waar het SWIFT verdrag deel van uit maakt en
dat deze verdenking in de EU voldoende onderzocht wordt op feitelijkheid &
bewijsbaarheid alvorens de gegevens overgedragen worden.

Toch proef ik uit Uw reactie ook op dit punt nog steeds onzekerheid, de EC
moet binnen een jaar met een voorstel komen dat binnen 3 tot 5 jaar actief
dient te zijn. Dat is niet alleen een lange termijn maar ook een heel onzekere.
Voor mensen is 5 jaar een lange termijn als het gaat om herinneringen aan gedane
beloften. Daarnaast kan de VS kan in deze periode nog meer gegevens op gaan eisen en
hoe kan de EU en het EP daar weerstand aan bieden als de VS die op dat moment toch al
krijgt omdat de beloofde filtering nog niet actief is of afgewezen wordt door de VS.

Ik vind het als EU burger eigenlijk g*dgeklaagd dat gegevens over mijn financiele handel
en wandel ter beschikking komen aan een buitenlandse mogendheid. Een mogendheid die op cruciale
momenten bewezen heeft op buitenlandse betrekkingen een onbetrouwbare (des-informerende) partner te zijn.
Ook het juridische systeem van de VS werkt op een volslagen andere wijze als in de meeste
Europese landen. De gevolgen van de verzamelde data kunnen in het aller ergste geval leiden
tot overdracht van een EU burger aan de VS met een veroordeling tot de doodstraf als gevolg.

Daarnaast mis ik een reactie op mijn gemaakte punt dat het door aanvaarding van dit verdrag
voor Uw partijgenoten in het Nederlandse parlement moeilijker wordt om tegengas te geven.

En ik hoop dat in de toekomst de besluiten in privacy gerelateerde zaken voorzien worden van
een heel scherpe grens zodat alle EU burgers hetzelfde behandelt worden en de EU wetten niet
door de eigen regeringen opgetopt kunnen worden.

Desondanks wil ik U nogmaals hartelijke danken voor Uw reactie.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha