LinkedIn heeft targeting van advertenties op basis van persoonlijke gevoelige gegevens van gebruikers op haar platform afgeschaft.

Dit is een reactie op een klacht die European Digital Rights (EDRi), Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), Global Witness en Bits of Freedom in februari 2024 onder de Digital Services Act (DSA) indienden bij de Europese Commissie.

Volgens deze organisaties was dit soort targeting in strijd met een nieuw verbod van de DSA.

LinkedIn zal niet langer toestaan dat adverteerders wereldwijd gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) targeten met advertenties op basis van LinkedIn groepsnamen, die gevoelige categorieën van persoonsgegevens kunnen bevatten of onthullen.

Helaas zijn de nieuwe beperkingen alleen van toepassing op advertenties die gericht zijn op mensen in de EER. Mensen in andere delen van de wereld zullen nog steeds worden onderworpen aan deze invasieve vormen van profilering en targeting.

Adverteerders op LinkedIn blijven wel in staat om gebruikers te targeten op basis van andere categorieën van persoonsgegevens, aangezien de reikwijdte van het verbod op advertentietargeting van de DSA beperkt is tot gevoelige categorieën van persoonsgegevens zoals gedefinieerd in artikel 9 GDPR.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom