Sinds 2002 functioneert Suwinet als het netwerk voor de keten Werk en Inkomen. Via Suwinet delen professionals in de Suwiketen gegevens over klanten met elkaar. De belangrijkste zoeksleutel in Suwinet-Inkijk is het burger servicenummer van de klant. Via dit nummer kunnen er gegevens worden opgevraagd over deze klant.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het Kadaster, het Vertificatie- en Informatiesysteem (VIS), de Kamer van Koophandel (KvK) en de Informatie Beheer groep (IB-G) zijn leverancier van gegevens.

In mei 2011 is via Suwinet van 604.750 Nederlanders één of meer keer het Digitaal Klantdossier opgevraagd. De data leverende partijen kregen hiervoor in totaal 11.919.020 keer een informatieverzoek. Dit is een stijging van 29,7 % ten opzicht van mei 2010. 76,22% van de gevraagde informatie ging naar Suwinet-Inkijk, waar 24.970 medewerkers van GSD’s, UWV, Werkbedrijf, SVB, SIOD, IND, Bibob, deurwaarders, CVZ, Arbeidsinspectie, RMC en Interventieteams de informatie raadpleegden.

In een rapport uit 2004 omtrent de beveiliging op gemeentelijk niveau is het oordeel;

"Naar aanleiding van dit onderzoek is de inspectie van oordeel dat er bij gemeenten beheersmatige risico’s zijn voor de beveiliging van de met Suwinet uitgewisselde persoonsgegevens. Verder is het onzeker of gemeenten voldoende sturen op toereikende beveiliging en verantwoording."
 

Meer kom je te weten via oa deze bronnen;

Site Min. BZKR "Suwinet inkijk"

internetwerkt.nl 

bkwi.nl (downloadpagina mbt privacy & beveiligingsissues) 

Thnx-2-Dick voor de attentiemails

Update; SUWI jaarverslag vd SVB 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha