Burgers en ondernemers zijn weerloos tegen een nieuwe Big Brother-wet die 11 juni in de Eerste Kamer wordt behandeld.

De zogenaamde Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS). De nieuwe wet geeft overheden, instanties en private organisaties, zoals banken en makelaars, het recht om gegevens met elkaar te delen. Zélfs als het slechts om een vermoeden gaat.

Dat kan gaan om woongegevens, financiële gegevens maar zelfs ook seksuele geaardheid. Niet alleen van betrokkenen zelf maar ook van alle mensen in hun omgeving, inclusief hun kinderen.

‘Deze wet maakt werkwijzen mogelijk die voor burgers gevaarlijk en oncontroleerbaar zijn’ zegt Tijmen Wisman, voorzitter van het Platform Burgerrechten. ‘Burgers en ondernemers komen- zonder tussenkomst van de rechter en vaak buiten hun schuld -op zwarte lijsten terecht en belanden daardoor in grote persoonlijke en financiële problemen. Ze komen bij instanties en bedrijven bekend te staan als crimineel of fraudeur, zonder dat ze zich daar tegen kunnen verdedigen. We hebben bij de Toeslagenaffaire al gezien tot wat voor Kafkaëske toestanden dat kan leiden.’

Samen met de schrijvers Maxim Februari en Tommy Wieringa roept een brede groep maatschappelijke organisaties de Eerste Kamer daarom op de WGS te verwerpen.

Alles bij de bron; bijvoorbaatverdacht.nl [Thnx-2-René]