Afgelopen maart meldde demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid dat het kabinet het luchtalarm eind 2025 door NL-Alert wil vervangen. De aankondiging zorgde voor allerlei kritiek, onder andere van veiligheidsregio's en burgemeesters. Daarop stemde een meerderheid in de Kamer voor een motie om het luchtalarm te behouden.

"Gezien de geopolitieke spanningen en de militaire dreiging door oorlog is het eigenlijk best gek dat we straks geen alarmeringssysteem meer hebben. Dat moet in mijn beleving naast NL-Alert bestaan. De motie-Eerdmans, waar wij ook onder staan, was helder. Hoe gaat de minister die samen met Defensie uitvoeren?", vroeg GroenLinks-PvdA-Kamerlid Mutluer tijdens een commissiedebat over nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing.

"... vooralsnog constateren wij een scheefgroei tussen de toenemende en snel ontwikkelende dreiging en de opbouw van de digitale weerbaarheid. Daarom hechten wij eraan dat we geen volledige afhankelijkheid creëren van een mobiele app, zoals NL-Alert, in het geval van noodsituaties", liet NSC-Kamerlid Six Dijkstra weten.

CDA-Kamerlid Bosman noemde het gezien de huidige situatie 'onbegrijpelijk' om het luchtalarm uit te faseren. "... de realiteit is dat landen met een cyberprogramma ook dit kunnen beïnvloeden. Het lijkt mij dat je dan juist kunt terugvallen op technieken uit het stenen tijdperk. Doe het dus vooral dubbel."

De SP bestempelde het afschaffen van de sirenes als een 'onverstandig plan'. "Wij vinden dan ook dat de sirenes en NL-Alert voorlopig naast elkaar moeten blijven bestaan. De SP steunt dus het plan voor de sirenes en niet het plan van de minister op dat punt", merkte SP-Kamerlid Van Nispen op.

Minister Yesilgoz antwoordde  "... Als je zo veel mogelijk gedetailleerde informatie wil horen over de dreiging en het bijbehorende handelingsperspectief, dan lukt dat niet aan de hand van een sirene. Daarvoor heb je NL-Alert. We weten ook dat als dat eruit ligt, er grote kans is dat de WAS-palen er op dat moment ook uit liggen."

De minister ging verder door te zeggen dat er keuzes moeten worden gemaakt. "Maar de kosten moeten daarin niet leidend zijn. Ik weet dat ik de vierde of vijfde minister op rij ben die een poging waagt om de WAS-palen af te schaffen. Het is ook mij niet gelukt, dus we gaan zien wat mijn opvolger voor elkaar krijgt." 

Alles bij de bron; Security