Het moet verboden worden om politieagenten en andere hulpverleners te filmen, daarnaast moet een decryptiebevel mogelijk worden dat wil de SGP, zo blijkt uit het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma.

Als het om privacy gaat vindt de SGP dat de privacy van burgers beter beschermd moet worden. Inbreuken op de privacy vindt de partij alleen gerechtvaardigd als dit in het belang is van de veiligheid van personen of de staat in noodsituaties. 

"De privacywetgeving is doorgeslagen wanneer ook kleine bedrijven, scholen en andere organisaties opgezadeld worden met heel veel administratieve rompslomp. Het zou goed zijn als de regelgeving op dit punt evenwichtiger wordt. Met name de regels uit ‘Brussel’ behoeven herziening", zo laat de SGP verder in het programma weten. De partij vindt ook dat 'een bevel tot verwijderen van content of decryptie mogelijk moet worden'

De partij vindt daarnaast dat mensen zich veel meer bewust moeten worden van de gevaren van het publiceren en opslaan van persoonsgegevens. Burgers moeten zelf kunnen bekijken welke persoonlijke gegevens de overheid of overheidsinstanties over hen hebben geregistreerd.

De SGP wil dat de overheid een goede landelijke voorziening faciliteert voor het uitwisselen van patiëntgegevens. "Patiënten krijgen online toegang tot hun medisch dossier, mits de veiligheid en de privacy goed gewaarborgd zijn."

Als het om het uitwisselen van gegevens gaat moeten politie en justitie van de SGP op EU-niveau inlichtingen en persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Tevens moet er bij de uitwerking van privacyregelgeving meer ruimte komen voor kerken om gegevens uit te wisselen voor hulp of bezoek aan eenzame of oudere mensen.

Als het aan de SGP ligt komt er geen digitale euro. Wel wil de partij een wettelijke acceptatieplicht van contant geld. 

Alles bij de bron; Security