Nog in september 2023 komt het kabinet met eisen voor leeftijdsverificatie voor sociale diensten en andere internetdiensten.

Volgens de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) mogen kinderen jonger dan 16 nu alleen met toestemming van hun ouders een online account aanmaken. Meer socialemediaplatforms hanteren een grens van 13 jaar. Maar ‘adequate leeftijdsverificatiesystemen’ zijn er nog steeds niet. Toch werkt het ministerie aan eisen daarvoor.

Volgens Van Ooijen worden bij leeftijdsverificatie verschillende persoonsgegevens verwerkt. Verwerking daarvan ‘is vanuit het oogpunt van proportionaliteit beter te legitimeren bij grotere risico’s voor de schending van kinderrechten dan bij kleinere risico’s’. Per risicocategorie komen er eisen aan de leeftijdscontrole en de daarvoor geschikte methoden. De leeftijdsverificatie zal ook gelden voor videogames, streamingdiensten én bij de online verkoop van alcohol.

Alles bij de bron; CopsInCyberspace