Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil dat er een onderzoek komt of de overheid websites en platforms die misbruikmateriaal, terroristisch materiaal en deepfakes aanbieden kan hacken, saboteren en volledig ontmantelen. NSC-Kamerlid Six Dijkstra diende daarvoor een motie in tijdens een wetgevingsoverleg over de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal.

"Doel van dit wetsvoorstel is het schonen van het Nederlandse internet van online kinderpornografisch materiaal door de instelling van een nieuw zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in de vorm van een Autoriteit. Deze Autoriteit wordt belast met het ontoegankelijk maken van online kinderpornografisch materiaal", zo staat in de uitleg van het voorstel vermeld.

De autoriteit waarover wordt gesproken moet 'repressieve, preventieve en handhavingsbevoegdheden' krijgen om het materiaal ontoegankelijk te maken.

Het NSC-Kamerlid merkte op dat Nederland over 'uitstekende cyberaanvalscapaciteiten' beschikt bij politie, defensie en inlichtingendiensten. "De politie doet al veel qua opsporing, maar kunnen we niet meer in de aanval", ging Six Dijkstra verder. 

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid reageerde door te stellen dat de politie al kan saboteren, websites offline kan halen en 'fora opblazen'. Hier zou echter niet altijd ruchtbaarheid aan worden gegeven, omdat dit niet in belang van de opsporing is, ging de minister verder.

Six Dijkstra pleitte voor ook een aanpak met 'open vizier' die offensiever van aard is. Yesilgöz noemde het een goed idee en stelde dat de politie dit ook doet.

De minister ontraadde de motie in de huidige vorm omdat zaken dan op een niet wenselijke manier door elkaar gaan lopen, zo merkte ze op. De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen, waarvan de inhoud nog door de indiener kan worden aangepast.

Alles bij de bron; Security