Het nieuwe kabinet wil dat de veiligheidsdiensten meer bevoegdheden krijgen, cybercrime strenger wordt aangepakt en er een decentraal elektronisch patiëntendossier komt voor uitwisseling van gegevens binnen de zorg. Dat blijkt uit het hoofdlijnenakkoord.

In het akkoord staat dat de aanpak van digitale dreigingen door statelijke actoren en cybercriminelen wordt versterkt en samenwerking tussen overheid, veiligheidsdiensten, wetenschap en bedrijfsleven wordt bevorderd. Het nieuwe kabinet wil ook de bevoegdheden en middelen van de veiligheidsdiensten uitbreiden voor het tegengaan van economische spionage. Verder krijgt ook het versterken van de digitale slagkracht van de inlichtingendiensten en de cyberveiligheid bij defensie prioriteit.

Het kabinet wil ook dat er een decentraal vormgegeven elektronisch patiëntendossier komt, ook voor het uitwisselen van gegevens binnen de zorg.  

Verder zal in de grensregio's worden gekeken of de inzet van digitale apparatuur door politie, zoals ANPR-camera’s, in de grensregio's toereikend is en wordt er bij cold cases ingezet op het gebruik van genealogische dna-databanken. Wat de digitalisering betreft wordt bestaande niet-digitale communicatie door de overheid met burgers gehandhaafd.

Alles bij de bron; Security