De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat is opgesteld door drie verschillende ministeries. De wijziging moet ervoor zorgen dat een beperkt aantal instanties en individuen toegang krijgt tot de UBO-registers.

'De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast kunnen personen en instanties toegang tot het UBO-register krijgen als zij een legitiem belang hebben, zoals pers en ngo’s', schrijft de Rijksoverheid.

De instanties waar de ministers op doelen zijn onder meer banken en notarissen, die toegang krijgen tot de registers om witwassen tegen te gaan. Journalisten en maatschappelijke organisaties kunnen het register inzien 'als zij zich bezighouden met onderzoek naar personen achter een bedrijf of organisatie in het kader van het opsporen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering'. In deze gevallen wordt er gesproken van een 'legitiem belang'.

De invulling van dat begrip wordt de komende tijd nog uitgewerkt, zeggen de ministeries. Het wetsvoorstel wordt ook nog naar de Raad van State verstuurd voor advies. Daarna volgt een parlementaire behandeling.

In november 2022 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat het UBO-register 'in de huidige vorm de grondrechten en privacy van burgers ernstig aantast', doordat bepaalde gegevens door iedereen mag worden ingezien.

Alles bij de bron; Tweakers