Minister Yeşilgöz wil de huidige Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (uit 2005) wijzigen. De Tweede Kamer heeft de wens uitgesproken om in een eerder stadium van het strafproces celmateriaal af te kunnen nemen. Dat gebeurde naar aanleiding van de rapporten van de commissie-Hoekstra. 

Het overgrote deel van de gesignaleerde veroordeelden wordt uiteindelijk opgespoord. Ruim 10% van de veroordeelden blijft nu ten onrechte buiten beeld, waardoor hun profiel niet in de dna-databank terechtkomt. Volgens onderzoekers is dit niet of nauwelijks te wijten aan de wijze waarop de wet wordt uitgevoerd, maar heeft dit te maken met het feit dat ze onvindbaar zijn, dan wel buiten bereik van politie en justitie in het buitenland verblijven.

De politie zal onder de nieuwe wet van iedere aangehouden verdachte die na verhoor, of na beëindiging van de inverzekeringstelling, nog steeds verdacht wordt van een ernstig misdrijf dna afnemen. Dit betekent dit niet dat dit direct mag worden gebruikt voor dna-onderzoek. Als er geen veroordeling volgt moet het dna worden vernietigd.

Alles bij de bron; CrimeSite