Alle scholen in het voortgezet onderwijs worden verplicht om voor de onderbouw een leerlingvolgsysteem te gebruiken. Een dergelijk systeem is al verplicht in het primair onderwijs. Dat laat demissionair minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs weten in een brief aan de Tweede Kamer.

"Hiermee kan de school de voortgang en resultaten goed bijhouden van zowel individuele leerlingen als van groepen en de school in het geheel", aldus de minister. In het voortgezet onderwijs (vo) is het gebruik van een leerlingvolgsysteem nog niet verplicht.

De wettelijke kaders om dergelijke systemen in het voortgezet onderwijs te verplichten ontbreken op dit moment, maar dat wil Paul gaan veranderen.  Er zal onderzoek worden gedaan naar kwaliteitseisen en gebruikscriteria. Het onderzoeksrapport moet eind dit jaar verschijnen. Aan de hand daarvan worden de wettelijke verplichting en de eisen voor leerlingvolgsystemen vormgegeven.

Alles bij de bron; Security