Het kabinet heeft het wetsvoorstel waarin de taken, grondslagen en bevoegdheden van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staan vermeld aangepast. Vorig jaar uitte de Autoriteit Persoonsgegevens nog zware kritiek op het eerste voorstel en stelde dat het flink moest worden gewijzigd en anders niet bij de Tweede Kamer moest worden ingediend...

...Het voorstel werd eind 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Er is nu een nota van wijziging tot stand gekomen die zowel de inhoud als de naam van het voorstel wijzigt. Het voorstel heet nu "coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid".

Zo is de analysetaak van de NCTV als zelfstandige taak verdwenen, maar behoudt de terrorismebestrijder een beperkte analysefunctie. Ook stelt het kabinet dat het wetsvoorstel de naleving van de AVG versterkt, door een functionaris voor de gegevensbescherming te benoemen. De Inspectie Justitie en Veiligheid zal verder controles uitvoeren, waarbij rapportages met de bevindingen naar de Tweede Kamer worden gezonden. De exacte inhoud van het nieuwe voorstel is nog niet bekend. De nota wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd en daarna pas openbaar gemaakt.

Alles bij de bron; Security