De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de gemeente Voorschoten een boete opgelegd van EUR 30.000. De gemeente krijgt die boete omdat zij persoonlijke gegevens van inwoners langer bewaarde dan nodig was. Het ging om gegevens over het gebruik van grijze en ondergrondse afvalcontainers. 

Inwoners die daar gebruik van maakten kregen een token. Zowel de eigen container als de token werden gekoppeld aan het woonadres. Bij het aanbieden van afval registreerde de gemeente het chipnummer, het tijdstip, de locatie en het type afval.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vastgesteld dat de gemeente deze persoonlijke gegevens langer bewaarde dan noodzakelijk was voor de uitvoering van het afvalbeleid.

Alles bij de bron; Voorschoten