Op 27 april 2011 beloofde toenmalig minister Donner om een structurele regeling te treffen om de Nederlandse ID-kaart uit de Paspoortwet te halen en bij wet vast te leggen dat voor het verkrijgen van dit document voortaan geen vingerafdrukken meer verplicht zouden worden. Ook beloofde hij, om zo mogelijk alvast een regeling te treffen via een algemene maatregel van bestuur, omdat het traject van wetswijziging een langdurige procedure is. 

Tijdens de behandeling van de noodwet inzake de wijziging van het bekostigen van de ID-kaart op 11 november 2011, verzekerde hij de leden van de Eerste Kamer dat, de toegezegde wetswijziging uiterlijk in de eerste helft van het volgende jaar aan zou bieden aan de Tweede Kamer.  Aangezien er niets meer vernomen werd over het indienen van deze wet, en de datum waarop het zomerreces van de Kamer (6 juli) met rasse treden nadert, nam Burgerrechtenvereniging Vrijbit begin mei contact op met het ministerie BZK en met de Raad van State. 

Bij de Raad van State was het wetsontwerp tot op heden niet ingediend. Het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) waar de ambtelijke voorbereiding plaats vind, weigerde informatie te verstrekken over hoe het met de voorbereiding staat.

Op de vraag aan Postbus 51 kwam op 9 mei het volgende antwoord:

De Nederlandse regering werkt inderdaad aan een wetsvoorstel dat er toe moet leiden dat in de toekomst (nadat de Paspoortwet is gewijzigd) nieuw uit te geven Nederlandse identiteitskaarten (zonder in de chip opgeslagen vingerafdrukken) geen officieel reisdocument meer zijn. De planning is om dit wetsvoorstel medio 2012 voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk voor te leggen. Daarna moet het wetsvoorstel ingediend en behandeld worden bij/in de Tweede en Eerste Kamer

Dat betekent dat men vanuit het ministerie de belofte van de minister bij de voorbereiding aan de laars lapt en daar bij voorbaat twee stappen bij achterblijft, namelijk de advisering van de RvS en het terugsturen daarna van het wetsvoorstel met advies aan de minister.

Alles bij de bron; vrijbit 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha