De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gemeenten gewezen op het ten onrechte in de openbaarheid brengen van persoonsgegevens via besluitenlijsten, raadstukken, aanvragen en bezwaarschriften. De AP heeft de VNG een brief gestuurd waarin het duidelijkheid geeft over wat wel en niet mag bij het actief publiceren van persoonsgegevens met het verzoek om alle gemeenten hierover te informeren. 

Persoonsgegevens publiceren op internet of in een krant is een vorm van verwerken van persoonsgegevens. In de huidige wetgeving en in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van toepassing wordt staat dat verwerking van persoonsgegevens mag wanneer het nodig is voor de nakoming van wettelijke verplichting of goede invulling van een publiekrechtelijke taak. Er moet daarbij wel nagegaan worden of het doel ook via minder ingrijpende middelen bereikt kan worden en of verwerking noodzakelijk is.

De AP merkt hierbij op dat vermelding van persoonsgegevens in openbare stukken normaal gesproken niet noodzakelijk is voor gemeenten.

De AP heeft de brief aan de VNG ook aangeboden bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen, waar dezelfde wetgeving geldt. 

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha