45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Minister Kamp beantwoordt vragen over het e-privacy-voorstel van de Europese Commissie

Hierbij stuur ik uw Kamer de beantwoording van de schriftelijke vragen en opmerkingen van de vaste commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad, Veiligheid en Justitie en Economische Zaken over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie en het BNC-fiche van de regering over dit voorstel.

Alles bij de bron; RijksOverheid [12 pag. PDF]