Op 10 maart 2016 om 10:45 uur behandelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ter zitting het hoger beroep van een inwoner van Arnhem die niet wil dat er door de gemeente wordt geregistreerd op welke plaatsen en tijdstippen hij persoonlijk zijn huisvuil wegbrengt naar de gemeentelijke afvalcontainers.

Per 1 juli 2014 installeerde de gemeente Arnhem op elke ondergrondse container voor restafval een scannersysteem, waardoor deze containers alleen nog geopend kunnen worden met een elektronisch pasje met de adresgegevens van de pashouder. De aldus verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in een centraal datasysteem van de gemeente. Volgens de gemeente is het verwerken van de persoonsgegevens bij het wegbrengen van vuilniszakken “nodig” om te voorkomen dat inwoners uit andere gemeenten of bedrijven de Arnhemse containers gebruiken.

De gemeente verstuurde aan de Arnhemse burgers een brief met instructies hoe ze het pasje moesten gebruiken, zonder ze te vertellen dat de invoering van het systeem een besluit was waartegen ze bezwaar konden maken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het bezwaar van de betreffende inwoner werd door de gemeente eerst “niet-ontvankelijk” verklaard omdat er geen sprake zou zijn van een besluit, maar alleen van “informatieverstrekking”. In het door de inwoner aangespannen beroep, verklaarde de Rechtbank Gelderland dat het wel degelijk ging om een besluit. De gemeente kon zich daar bij nader inzien in vinden, maar heeft de rest van de 150.000 inwoners nog niet op de hoogte gesteld dat zij bezwaar hadden mogen maken tegen het besluit.

De Arnhemmer wil niet dat informatie over zijn privé-gedrag en zijn aanwezigheid of afwezigheid (bijvoorbeeld tijdens vakantie) in een datasysteem terecht komt dat gehackt kan worden en waarvan niet duidelijk is wie daar toegang toe hebben. Ook vraagt hij zich af waarvoor deze gegevens in de toekomst zullen worden gebruikt. “Het lijkt wel een tandenborstel-controle.” Hij wijst erop dat de gemeente heeft toegegeven dat de vullingsgraad van de containers ook zonder de verwerking van persoonsgegevens gemeten kan worden, zonder enig pasjessysteem, of met anonieme pasjes zonder uniek nummer.

Alles bij de bron; pdfPrivacyFirst


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha