De Amerikaanse afluisterpraktijken maken duidelijk dat de Kamer scherper moet toezien op het gebruik door inlichtingen- en veiligheidsdiensten van hun bevoegdheden. Dat schrijft Geert Munnichs van het Rathenau Instituut vandaag in Trouw.

Volgens de onderzoeker zijn veiligheidsmaatregelen ten onrechte omgeven met een ‘muur van geheimzinnigheid’, en is de publieke controle op de inlichtingendiensten ‘gebrekkig’. Uit het opiniestuk:

"Burgers moeten de hightech speurders op hun blauwe ogen geloven in de verzekering dat ze prudent omgaan met hun verregaande bevoegdheden. Dat we daar niet blind op kunnen varen, blijkt onder meer uit een rapport uit 2011 van de CTIVD, waarin de Commissie constateert “(…) dat de praktijk van de MIVD op verschillende terreinen op gespannen voet stond met de bepalingen in de Wiv 2002”.

De Kamerleden doen er volgens de onderzoeker goed aan om bij de minister meer openheid van zaken af te dwingen. Op welke schaal en bij welke verdenking wordt er afgeluisterd, getapt, meegelezen? Hoe gericht of ongericht gebeurt dat? Hoeveel aanslagen worden er mee voorkomen? En hoe groot zijn de risico’s van onterechte verdenkingen?

Alles bij de bron; Rathenau 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!