45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

KLPD past nummerherkenningsysteem tapgesprekken aan

Sinds 2011 maakt het Korps landelijke politiediensten (KLPD) gebruik van een technische voorziening waarmee getapte telefoongesprekken tussen advocaten en hun cliënten automatisch worden herkend, geblokkeerd en vernietigd. Meestal worden afgetapte gesprekken pas achteraf beluisterd maar in een enkel geval wordt er ‘real time’ meegeluisterd. Bij een audit is gebleken dat in dit laatste geval het systeem de geheimhoudernummers wel herkent maar niet automatisch blokkeert. 

Zodra geconstateerd wordt dat het om een geheimhoudernummer gaat, wordt een gesprek handmatig geblokkeerd. Het gesprek is niet meer te beluisteren en wordt conform de bovengenoemde procedure na afloop automatisch vernietigd. Omdat dit niet wenselijk is, wordt het systeem aangepast. Het KLPD heeft de Orde van Advocaten over de situatie geïnformeerd.

Alles bij de bron; RB&W