Burgers zijn verplicht om hun identiteitsbewijs te tonen als de politie hier om vraagt. Het is echter niet mogelijk om iemand te dwingen om zijn of haar identiteit prijs te geven, zo laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten.

Volgens de Rijksoverheid moeten agenten echter een goede reden hebben voor een identiteitscontrole. De minister reageerde op Kamervragen van de VVD over de honderden mensen die vorige maand werden aangehouden bij een betoging op Schiphol.

Bij de demonstratie werden zo'n vierhonderd mensen aangehouden. Van een deel van de demonstranten was ter plekke de identiteit niet vast te stellen. "Zij wilden hun personalia niet geven, hadden geen ID-bewijs bij zich en hadden hun vingertoppen bewerkt zodat er geen vingerafdrukken konden worden afgenomen", laat de minister weten.

"Hoe lang mag de politie mensen vasthouden totdat zij zich kunnen identificeren met een document?", vroeg het Kamerlid Michon-Derkzen.

"Het is een verplichting om een ID-bewijs te tonen als de politie hier om vraagt. Het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs kan leiden tot een boete. Op grond van wet, regelgeving en jurisprudentie zijn er geen mogelijkheden om iemand te dwingen om zijn of haar identiteit prijs te geven", reageert de minister.

Ze voegt toe dat arrestanten wel gedwongen kunnen worden om mee te werken aan het maken van een gelaatsfoto of het afnemen van vingerafdrukken. Personen kunnen maximaal vijftien uur voor verhoor worden vastgehouden. Een periode die in het belang van het onderzoek tot maximaal zes dagen kan worden verlengd.

De website van de Rijksoverheid laat weten dat een identiteitscontrole alleen met reden mag plaatsvinden. "De politie mag alleen uw identificatiebewijs vragen als daar een goede reden voor is. Dat is het geval als de politie redelijkerwijs uw identiteit nodig heeft om haar taak uit te voeren. Dus als u strafbare feiten pleegt of betrokken bent bij een verkeersongeluk." Daarnaast zijn politieagenten in uniform wettelijk verplicht zich te identificeren wanneer daar om wordt gevraagd.

Alles bij de bron; Security