Filmzaal 2 in de Verkadefabriek is maandagmiddag volgestroomd met belangstellenden uit de zorgsector. Zij worden bijgepraat door Holla Advocaten over de verwerking en uitwisseling van patiëntgegevens. “Er is veel animo voor het thema. Dit seminar organiseren we dan ook omdat uit eerdere bijeenkomsten bleek dat professionals worstelen met de privacy van hun patiënten”, legt mr. Coen Verberne uit.

Kim de Bonth, gespecialiseerd in privacyrecht, neemt de geïnteresseerden allereerst mee door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). “De definitie van persoonsgegevens is erg breed”, waarschuwt ze. “Eigenlijk alles wat een persoon identificeert of identificeerbaar maakt, valt hieronder. Dus ook een IP-adres, of een combinatie van huisnummer en postcode. En dan is de Wbp van toepassing.”

Organisaties mogen volgens de Wbp persoonsgegevens alleen verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Voor zorginstellingen en –organisaties is het daarom van belang goed vast te leggen waarom bepaalde persoonsgegevens worden bijgehouden en wanneer zij met andere organisaties mogen worden gedeeld.

Alles bij de bron; Dichtbij

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha