45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Mail-adressen database Groningen misbruikt voor spam

Het was een opmerkelijke mail gisteren in de mailbox van het Ouderenjournaal. De mail s vermeldde de gemeente Groningen als de afzender, maar was verstuurd via de Ivoorkust. Een reden temeer om de mail niet te openen. En terecht niet bleek achteraf...

...Er is oneigenlijk gebruik gemaakt van het e-mailbestand van de gemeente Groningen. De gemeente heeft stappen ondernomen om dit in het vervolg te voorkomen. Maar de gemeente kan helaas niet uitsluiten dat de ontvangers van dit spam-bericht nog meer spam krijgen, zogenaamd afkomstig van de gemeente Groningen. Behalve de e-mailadressen zijn er geen persoonlijke gegevens van ontvangers van de mail in verkeerde handen gekomen. 

Overigens is ook het mailadres van Hulpverleningsdienst Groningen gebruikt om vergelijkbare valse mails te versturen.

Alles bij de bron; OuderenJournaal