Een moeilijk te begrijpen stuk op www.webwereld.nl. Ik dacht dat opt-in betekende dat je accoord bent met het 'data-minen' en daardoor op maat gesneden info (=adverts) te zien krijgt waar je met de opt-out keuze alleen de algemene ifo krijgt. Maar in dit stuk wordt me dat niet 100% duidelijk.

Google-juristen hekelen

...

De ingebruikname van de OV-chipkaart door studenten heeft het aantal klachten over het openbaar vervoer naar recordhoogte gestuwd....

...Studenten klaagden onder meer over dat ze de kaart niet hadden ontvangen, hun aanvraag was verdwenen of dat er een verkeerde foto of naam op hun kaart stond.

Volgens

...

Gemeenten zitten in hun maag met een door burgerrechtenorganisatie Privacy First georganiseerde actie tegen de opslag van vingerafdrukken. Zo erg dat volgens Binnenlandse Zaken ‘meerdere gemeenten aanklopten met de vraag hoe hiermee om te gaan’. Het ministerie schreef aan alle gemeenten: ‘U wordt

...

Enkele weken geleden diende staatssecretaris voor Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) een wetsvoorstel in dat controleambtenaren in de toekomst het recht geeft om ‘achter de deur’ te piepen bij iedereen die van de staat een uitkering krijgt. Om na te gaan of de opgegeven situatie klopt met de

...

Meer dan 100.000 gebruikers van Facebook zijn in een scam getrapt waarbij IKEA-waardebonnen ter waarde van duizend dollar werden beloofd....

....De pagina kreeg maar liefst 5.000 nieuwe fans per uur. Deelnemers werden vervolgens doorgestuurd naar een marketingpagina waar ze hun persoonlijke

...

Een Amerikaanse school heeft mogelijk duizenden foto's van leerlingen gemaakt terwijl ze zich thuis omkleedden, sliepen, maar ook bezochte websites en de inhoud van chatgesprekken werd vastgelegd....

...Volgens de school, zou de feature slechts beperkt zijn ingezet en alleen bij het achterhalen

...

de advocaat van de Utrechtse student Aaron Boudewijn heeft deze week de beroepsgronden ingediend ivm zijn bestuursrechtszaak over weigering paspoort.

Hier zijn deze te lezen

Het komt erop neer dat de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen niet domweg de Paspoortwet moet toepassen.
Hij dient ook

...

In Bondgenoten Magazine van maart 2010 een artikel over een onderzoek onder HR-Managers over online screening van sollicitanten.

Het artikel uit BM

Aanvullend op dit eerder geplaatste artikel

In het blad van FNV Bondgenoten staat een rubriek voor & tegen. In de uitgave van maart 2010 gaat deze rubriek over de wenselijkheid van sociale recherche om oa uitkeringsfraude te voorkomen. Voor de invallen is Hans Spekman 2e kamerlid voor de PvdA, tegen is Menno Hilverts van de clientenraad UWV &

...

In Nederland is het recht op privacy in gevaar, omdat de overheid de burger wantrouwt.

Een essay.

Anonimiteit, het recht op privacy, de mogelijkheid zich terug te kunnen trekken in het private deel van je leven en woning, blijken in Nederland niet langer op het prioriteitenlijstje te staan. Meer

...
Het Acta-verdrag wordt openbaar. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag bekendgemaakt. De onderhandelingen over het Acta-verdrag, met daarin onder meer maatregelen tegen piraterij op internet, waren lange tijd geheim.

De tekst van het verdrag wordt woensdag 21 april openbaar gemaakt, aldus de...
Webwinkel Extremediscount.nl blijkt in een publiek toegankelijke folder op de server data van bijna duizend klanten te hebben staan. De naw-gegevens staan in pdf-bestanden die zijn aangemaakt na een rma-aanvraag of orderannulering.

De folder was tot vrijdagochtend publiek beschikbaar,....
...

WikiLeaks, ook bekend onder de naam Sunshine Press, publiceert sinds 2007 geheime documenten op internet. Klokkenluiders zijn welkom met „geheime, gecensureerde of anderszins vertrouwelijk materiaal dat van politiek, diplomatiek of ethisch belang is”.

Sinds de publicatie vorige week van schokkende

...

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft de nieuw te vormen regering en het parlement opgeroepen om de inzet van ‘privacy by design’ te bevorderen. Voorzitter Jacob Kohnstamm deed de oproep tijdens de presentatie van het jaarverslag van de toezichthouder. Kohnstamm waarschuwde dat door

...

En 16-jarige jongen uit Arnhem heeft vorige week een computer met vertrouwelijke gegevens over gedetineerden aangetroffen op straat. De jongen onderzocht de computer, afkomstig uit de Arnhemse gevangenis De Berg, samen met docenten en zag toen de documenten. Hierop werd de computer teruggegeven

...