Een Australische elektriciën gebruikte twee jaar lang een chipszak als een soort kooi van Faraday om tracking door zijn werkgever te voorkomen. Vorige week oordeelde de Fair Work Commission (pdf) dat de man terecht was ontslagen omdat hij gedurende twee jaar meer dan 140 keer onder werktijd ging

...

Vandaag gaat het niet over de kwetsbaarheden in het ontwerp die misbruikt worden door criminelen. Dit gaat over een nieuw fenomeen (in de zin dat het bestaan is bevestigd) en dan heb ik het over de beslissing van fabrikanten om bewust telefoons acties te laten uitvoeren, zonder gebruikers hiervan

...

Hét overheidsargument voor de invoering van vingerafdrukken in paspoorten (en voorheen ook identiteitskaarten) is al jaren hetzelfde: bestrijding van look-a-like fraude.

Look-a-like fraude is een vorm van misbruik waarbij iemand een authentiek reisdocument gebruikt van een ander met wie hij of zij

...

Hoe voorkom je dat iedereen je vakantiefoto's op Facebook kan zien? Wat kunnen anderen van jou zien als ze op je Facebookprofiel kijken? Radars tech-redacteur Tjitze legt het je uit...

...Via het tabblad 'Privacy' kun je instellen wie je berichten kunnen zien, wie je vriendenlijst kan bekijken en

...

Het Gerecht, onderdeel van het EU-Hof, heeft bepaald dat de Ierse burgerrechtenorganisatie DRI niet ontvankelijk is in een zaak tegen de Privacy Shield-regeling. De organisatie diende ongeveer een jaar geleden een klacht in om de overeenkomst ongeldig te verklaren.

De redenering van het Gerecht is

...

We leven in het tijdperk van big data. De hoeveelheid data die overheden en bedrijven verzamelen van klanten en burgers, groeit exponentieel. We worden bijna overal en voortdurend gevolgd. Door middel van cookies op websites, door onze smartphones, door camera’s in binnensteden en wifi-tracking in

...

Per 1 maart 2018 wordt het personenregister in de kinderopvang actief. Met het personenregister wordt het aantal personen dat onder continue screening van de overheid valt, flink uitgebreid. In dit register worden personen geregistreerd die structureel in contact komen met kinderen in de

...

Wie met de cybersecurity-expert Mikko Hyppönen spreekt, mag ervan uitgaan dat de geheime diensten meeluisteren. ‘Als een toestel slim is, is het kwetsbaar.’ Door zijn jarenlange expertise in cybersecurity houdt zowel de Britse als de Amerikaanse geheime dienst hem goed in het oog. Maar toch: ‘We

...

De overheid komt in de eerste helft van 2018 met een nieuwe handleiding over drones en privacy, waarin wordt rekening gehouden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die volgend jaar van kracht wordt. Dat laat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming op Kamervragen van de VVD ...

Er verschijnen langzaam maar zeker steeds meer klachten op verschillende (HP)-fora van gebruikers die klagen dat hun computer een stuk trager is geworden na een update van vorige week. Het gaat om een update van de software genaamd "HP Touchpoint Analytics Service", onderdeel van de HP Touchpoint

...

De Belastingdienst, Focum en Translink zijn genomineerd voor de Big Brother Awards Expertprijs, zo meldt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, dat de awards organiseert.

De Belastingdienst werd vanwege verschillende redenen genomineerd, zoals het ongeoorloofd gebruik van de gegevens van

...

Uit onwetendheid of gemakzucht worden privacyregels geschonden en wordt medische informatie ongeoorloofd gevraagd, opgeslagen en gedeeld. Privacy bij ziekte blijft een lastig onderwerp...

...Vorig jaar baarde de overheidsinstantie Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opzien door in haar uitgave ‘De

...

Netkwesties publiceert het boek De macht van Facebook in hoofdstukken op hun website. Het boek dateert uit 2011, maar veel van de onderwerpen keren juist nu terug in actuele artikelen van bekende titels. Eerder verschenen: Inleiding & Hoofdstuk 1

Dit is Hoofdstuk 2 dat jouw waarde voor Facebook

...

Rusland voert een ‘koude oorlog op het internet’ en Nederland moet zich daar tegen wapenen, vindt CDA-leider Sybrand Buma. Hoog tijd voor een autoriteit die het onlineverkeer in de gaten houdt, zegt hij. ,,We moeten niet naïef zijn.’’...

...,,We moeten af van het idee de digitale wereld als

...

Dinsdag ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel dat de politie alle verplaatsingen per auto in Nederland een maand lang mag vastleggen. Het gaat om zo’n duizend ANPR-camera’s, bedoeld voor geautomatiseerde waarneming, ofwel police-sensing. De fiscus gebruikt automatic numberplate

...