De online zoekmarketingwereld is geschrokken van een aan Google toegekend patent. Dat behelst automatisch gegeneerde relevante links bij webpagina’s en andere webcontent.

Het patent houdt in dat als iemand een webpagina of document leest, Google daar automatisch content bij zoekt die relevant kan

...

Op zaterdag 31 juli staat een artikel in het NRC waaruit blijkt dat de grote spelers uit de VS ook in de EU de dienst uit willen gaan maken !!

Google heeft grote datacentra in Europa (onder meer in Groningen) en verzamelt een enorme hoeveelheid data via zijn webdiensten. Die gegevens worden...

De Vietnamese regering heeft een aantal ingrijpende maatregelen getroffen die de vrijheid om spellen online te spelen in het land deels aan banden legt.

De inwoners van Vietnam mogen niet langer dan drie uur per dag besteden aan spellen die "verbinding maken met een server", hoewel dit verlengd

...

In april kwam aan het licht dat Google-auto’s niet alleen foto’s voor de webapplicatie Street View maakten tijdens hun passage, maar ook data over draadloze netwerken verzamelden. Door een fout in de software registreerden de auto’s bovendien persoonlijke gegevens. Google zette hierop zijn

...

De overheid barst van de slimme, ijverige mensen met de beste bedoelingen. Maar als het om privacy gaat, creëren die mensen samen een oliedom, verstikkend en wreed systeem.

Dom, dat is het woord. Want de talloze door de overheid georganiseerde of gedoogde aantastingen van de privacy die Rudie

...

Zouden Barack O en Hirsh B stiekem overlegd hebben toen beiden bedachten dat de rechter in sommige gevallen toch wel erg lastig is ?

De regering-Obama wil dat de federale recherche FBI makkelijker en sneller gegevens over internet bij bedrijven kan opvragen zonder rechterlijk bevel. Het moet dan

...

Zijn studenten die actief zijn op Facebook van zichzelf dom en lui, of worden ze dom en lui van het gebruik van Facebook? Die vraag is actueel na een Nederlands-Amerikaans onderzoek onder Amerikaanse studenten waarvan de resultaten volgende maand bekend worden, maar waarover het NRC vandaag al

...

Drie mannen die worden verdacht van mishandeling van een zeventienjarige jongen in een McDonalds, hebben zich 'vrijwillig' bij de politie gemeld. Vorige week gaf de politie foto's vrij van opnamen van de bewakingscamera's in de McDonalds.

GeenStijl.nl nam de foto's over met als gevolg dat mensen

...
Het voorstel om het OM bevoegdheid te geven strafbare content zelf offline te dwingen, schiet de hostingbranche in het verkeerde keelgat. "De facto censuur." En: "Een molensteen om de nek".

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil het Openbaar Ministerie de bevoegdheid geven om strafbare content zonder

...

De intensiveringsprogramma’s tegen cybercrime hebben effect, ook al zal deze tak van misdaad de komende jaren verder opzetten, de cyberboef, witwasser en drughandelaar hebben last van de gezamenlijk barrières, hem aanpakt en hem zijn criminele geld ontneemt. Dat is effectief.

De maatschappij zou de

...

Een geplande phishingaanval op personeel van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, heeft ervoor gezorgd dat ruim 1.400 medewerkers hun gebruikersgegevens hebben afgestaan. In totaal gaat het om meer dan tien procent van de medewerkers.

Hans Buller, voorzitter van de Raad van Bestuur, "De

...

Google heeft prompt gereageerd op de publicatie van een rapport over apps die gegevens van slimme mobieltjes verzamelen. De distributie van 80 apps die dat om onduidelijke redenen doen, is opgeschort in afwachting van nader onderzoek.

Wat de bedoeling is van het verzamelen van deze informatie is

...

Klanten van internetprovider XS4ALL zijn al enige weken het doelwit van SIP-scans. SIP, wat staat voor session initiation protocol, wordt onder andere gebruikt voor VoIP. SIP-telefoons laten gebruikers via VoIP bijvoorbeeld bellen.

XS4ALL Chief Security Officer Scott McIntyre adviseert klanten dan ook

...

Google pleit bij de Amerikaanse overheid voor kaderwetgeving op het gebied van privacybescherming. Dergelijke wetgeving zou zowel de consument beschermen als ondernemingen voldoende ruimte voor innovatie bieden op het gebied van adverteren. Dat stelde het concern recent tegenover een commissie

...

Meer dan 22 procent van de jongeren maakt zich schuldig aan online pesten, zo blijkt uit een Belgisch onderzoek. Chatberichten zijn het populairste middel om te cyberpesten.

De universiteit van Leuven onderzocht welke risico's jongeren tussen 15 en 19 jaar opzoeken bij het gebruik van

...