Middelbare scholen slaan allerlei informatie over leerlingen op in het zogenoemde leerlingvolgsysteem. Naast cijfers staat daar bijvoorbeeld ook informatie in over onder meer de sociale ontwikkeling van een kind. D66 pleit ervoor om ouders niet zomaar toegang te geven tot alle informatie die de

...

Op 21 maart wordt een raadgevend referendum gehouden over de ‘Wiv’, die door tegenstanders ook wel de 'sleepwet' wordt genoemd. Hie een visuele weergave van verschillende argumenten rond een actuele kwestie.

kik

Alles bij de bron; NRC


 

In de nazomer van 2017 bellen onderzoekers ’s avonds aan bij adressen in Amsterdam. Ze gaan in tweetallen: de een komt van de Ombudsman Metropool Amsterdam, de ander van het CAK uit Den Haag....

...Op deze avonden zoeken de onderzoekers naar wanbetalers, mensen die zes maanden of langer hun

...

Volgens Mozilla is Aadhaar één van de meest ingrijpende en invasieve surveillancesystemen ooit gemaakt. Via dit programma worden biometrische kenmerken van burgers verzameld en opgeslagen, waaronder scans van hun vingerafdruk en iris. Elke burger krijgt daarnaast een twaalfcijferige code toegekend en is

...

De privacycommissie, die vorig jaar bedenkingen had bij de invoering van de digitale energiemeters, is tevreden met de bijkomende bescherming die de Vlaamse regering heeft ingevoerd. Als er voldoende onafhankelijkheid wordt gegarandeerd voor de beheerder van de persoonlijke gegevens, geeft de

...

Op 3 februari legde minister Ollongren in het NRC uit waarom D66 van een vurig tegenstander is bekeerd tot een voorstander van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Groot pijnpunt voor de tegenstanders van de wet is de sleepnetbevoegdheid. De diensten mogen voortaan enorm veel

...

Privégegevens van honderden bekende Nederlanders stonden jarenlang openbaar online op de site van twee showbizzfotografen. Onder meer woonadressen, mobiele nummers, gegevens over kinderen en kentekenplaten waren in te zien.

De gegevens stonden niet afgeschermd in een database op de site

...

Uit een opinieonderzoek van KPMG blijkt dat minder dan 20 procent van de Nederlanders op de hoogte is van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die eind mei 2018 van kracht wordt. Maar als zij worden gewezen op hun nieuwe rechten wil 80 procent in actie komen.

Met de nieuwe

...

De studenten die een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) hebben afgedwongen, hebben vandaag de SURF Security en Privacy Award 2018 ontvangen. Zij kregen de Award voor hun bijdrage aan het maatschappelijk debat over een veilig en open internet. .

“Hoe je ook

...

De Chinese politie gebruikt zonnebrillen met gezichtsherkenning. Met behulp van de brillen zijn al 7 mensen opgepakt die in verband worden gebracht met grote criminele zaken en 26 anderen die met andermans identiteitskaart reisden.

De brillen gebruiken kunstmatige intelligentie en een database met

...

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten geeft het kabinet meer mogelijkheden tot sturing van de AIVD en MIVD. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zich meer met Russische infiltratie, jihadistische dreiging,

...

De beveiligingscamera bij de ingang van het politiebureau naast het stadhuis mag alleen worden gefotografeerd als de maker van de foto zich kan legitimeren. De Partij voor de Dieren vindt dit schending van privacy en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur.

‘’Een staandehouding wil zoveel zeggen

...

Wie sociale media gebruikt, laat veel sporen na. En al die sporen worden verkocht aan commerciële bedrijven om er gepersonaliseerde reclame van te maken. Uit een studie van de universiteiten van Antwerpen, Leuven, Gent en Brussel blijkt dat slechts 1 op de 4 jongeren dat beseft. Om hen bewuster te

...

De Centrale Raad van Beroep, in deze zaak de hoogste rechter, heeft bepaald dat de Dienst Uitvoering Onderwijs, oftewel DUO, reisgegevens van studenten mag opvragen om fraude te bestrijden met uitwonende beurzen.

De CRvB schrijft dat het opvragen van de gegevens, in dit geval bij Trans Link, een

...

Desinformatie bereikt ook Nederland, zegt de Leidse onderzoeker Peter Burger. Maar overheden die nu harde maatregelen voorstellen, slaan door...

...het is opvallend hoeveel beleidsmakers in binnen- en buitenland de laatste tijd maatregelen aankondigen tegen politieke beïnvloeding. Een kleine greep uit de

...