Op dinsdag 13 maart 2012 heeft Reporters Without Borders haar nieuwe lijst van “Enemies of the Internet” gepubliceerd. “Enemies of the Internet” zijn volgens Reporters Without Borders landen die internetvrijheid ernstig beperken, bijvoorbeeld door internettoegang te blokkeren of internetverkeer te

...

Hoewel Apple zegt dat je data in de iCloud veilig is voor hackers en andere kwaadwillenden, zegt dat niets over het technologiebedrijf zelf. Het technologiebedrijf kan op ieder gewenst moment de data ontsleutelen om toegang te verschaffen tot de gegevens die gebruikers opslaan op de servers van

...

“Privacy is het recht om je eigen leven te leiden met zo min mogelijk inmenging van buitenaf”, aldus Frans Brom, hoofd Technology Assessment bij het Rathenau Instituut. De bijeenkomst, bedoeld om journalisten bij te praten over ontwikkelingen op het gebied van privacy, was een initiatief van het

...

Google heeft aan alle eisen voldaan voor het in kaart brengen van Nederlandse WiFi-routers, zo heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geconstateerd.

Eén van de eisen van het CBP was dat Google een opt-out mogelijkheid moest aanbieden waarmee mensen zich kunnen verzetten tegen de

...

In de eerste maand dat de Spaanse antipiraterijwet van kracht is, heeft het ministerie van Cultuur al 300 klachten binnen gekregen. Daarbij zaten 79 verzoeken om een site neer te halen.

De Spaanse wet is sinds 1 maart effectief en wekt flinke controverse. De wet is namelijk tot stand gekomen na

...

De belangrijkste doelstelling van het inzetten van camera’s in gemeenten is het voorkomen van overlast en criminaliteit. Steeds meer gemeenten gaan ook over op cameratoezicht. Maar de doelstelling wordt vaak onvoldoende gerealiseerd, want in cameragebieden worden nog steeds veel delicten gepleegd.

In

...

Mag de werkgever eisen dat jij toegang geeft tot alle data op je BYOD [Bring Your Own Device] wanneer je dat wilt gebruiken? Men zegt dat ze dit mogen doen vanwege de operationele security en dat ik op het werk geen privacy mag verwachten. Bovendien hóef ik niet aan BYOD mee te doen.

...ook op het werk

...

In de Verenigde Staten sterven er meer mensen door anti-terreurmaatregelen dan door terroristen, het is dan ook de hoogste tijd om veel van dit soort maatregelen af te schaffen. Daarvoor pleit beveiligingsgoeroe Bruce Schneier in een vernietigend stuk over de anti-terreurmaatregelen die na 11

...

De inloggegevens die je invoert via de My Vodafone-app op de iPhone, zijn gemakkelijk door kwaadwillenden te achterhalen. Dat meldt appontwikkelaar Dennis Lexis aan iPhoneclub. Hij onderzocht autorisatieprocessen van verschillende applicaties en stuitte daarbij op de slechte bescherming die de

...

Een  15-jarige meisje uit het Twentse Rijssen heeft zichzelf tot haar grote verbijstering geheel ten onrechte op televisie voorbij zien komen als dief van een pinpasje van een 83-jarige plaatsgenote. Nadat met een gestolen bankpasje de rekening werd geplunderd, zijn beveiligingsbeelden uitgezonden in

...

Drie families op woonwagencentrum Teersdijk zijn enige tijd met camera's bespied. Dat gebeurde door een particulier recherchebureau dat door de gemeente Nijmegen was ingeschakeld. Het bureau had de opdracht om vast te stellen of er sprake was van illegale woonsituaties, zoals illegale onderhuur.

De

...

De voorzitter van het Landelijk Overleg Voorzitters Familie- en Jeugdrecht van de rechtbanken (LOVF) meldt in een brief dat de GBA-V per 1 april 2012 wordt uitgebreid met Burger Service Nummers (BSN) bij familieafdelingen van de rechtbanken. Met de uitbreiding van GBA-online en het vermelden van

...

Het UWV stuurde privacygevoelige gegevens van buren toe, nadat een Webwereld-medewerker vroeg om inzicht in zijn eigen persoonsgegevens.

"Wat wilt u precies weten?" De medewerker van het UWV begreep maar weinig van mijn verzoek om inzage te krijgen in welke gegevens ze over mij hebben opgeslagen.

...

Een 23-jarige Brit is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en twee maanden wegens het stelen van de persoonlijke gegevens van 8 miljoen mensen. Hij gebruikte malware om de gegevens van zijn slachtoffers te verzamelen. Eén van zijn programma's doorzocht 200.000 PayPal-accounts, op zoek

...

Een paar duizend Nederlanders zitten op dit moment zonder paspoort. Dat heeft te maken met het feit dat zij weigeren om een vingerafdruk te laten maken.

Dat blijkt uit een schatting die privacyorganisatie Vrijbit heeft gemaakt. Gisteren diende bij de Raad van State een rechtszaak van die

...